top of page
20220317_094937.jpg

החזקים שורדים - המוכנים משגשגים

שימו לב: מכיוון שהמחירים מתעדכנים כל הזמן אצל היצרנים / יבואנים, לאחר ביצוע ההזמנה, נוודא מול היצרן / יבואן שהמחיר תקין ואז נבצע את ההזמנה, אם המחיר השתנה אז ניידע אתכם

New Arrivals

הידעת?

בארה"ב ובאירופה ציוד לשעת חירום מאוד פופולרי.

בשנים האחרונות מכירות ציודים טקטיים עלו במאות אחוזים.

עקב הביקוש הרב לציודים טקטיים איכותיים, לעיתים נוצר מחסור מכיון שהיצרנים צריכים לעמוד בביקוש הולך וגובר.

ככל שנקדים להצטייד, נוכל לבחור מתוך מגוון רחב יותר

במצב הכלכלה הנוכחי כשהמחירים מאמירים בהתאם להתייקרויות הייצור והשילוח, לפעמים בשינויים חדים, עדיף להחליט כבר עכשיו כיצד ומה לרכוש בתחום זה.

bottom of page