ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מבטח בעלי מקצוע שונים מפני תביעות הנובעות מרשלנות או מחדל שנעשו בתום לב. הצורך של הביטוח חשוב ביותר מאחר שהוא מאפשר לבעל המקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות.

 

חייבים לוודא שהפוליסה תואמת בצורה מדויקת (עד כמה שאפשר), לעיסוק בו אתם עוסקים. אם לא בדקתם את זה במדויק, היו בטוחים שבמקרה תביעה, חברת הביטוח תבדוק זאת היטב.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר