ביטוח צד ג

ביטוח שמעניק כיסוי מפני נזקים שנגרמו לגוף או לרכוש במקרה שצד שלישי נפגע בשל העיסוק שלך או בתחום העסק שלך. הביטוח נועד לפצות את הצד הנפגע במקרים של נזקי גוף או רכוש הנובעים מאירוע תאונתי כדוגמת נפילה, פציעה או חבלה הנגרמים בשל פגמים בבית העסק כגון מרצפות שבורות, התמוטטות קירות, נפילת מדפים, הצפה, שריפה ועוד...

 

הפיצוי הוא גם עבור נזק שנגרם בשל התנהלות רשלנית של בעל העסק או העובדים בו, כמו למשל מקרה שבו עובדת ניקיון שטפה את הרצפה, שכחה להניח שלט אזהרה מפני החלקה, קליינט שנכנס ולא שם לב לכך שהרצפה רטובה, החליק ושבר את רגלו.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר