ביטוח צ.מ.ה - ביטוח ציוד מכני הנדסי

זהו שם כולל לכלי רכב מיוחדים שנועדו לבצע עבודות חקלאיות ועבודות הנדסה אזרחית כגון בנייה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה, כריה ועוד...

 

הכיסוי הוא בגין נזק תאונתי כלשהו לציוד הכבד שאירע בגבולות מדינת ישראל.​

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר