ביטוח עסק

ביטוח עסק מתחלק למספר חלקים:

ביטוח מבנה

ביטוח תכולה

ביטוח צד ג

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח כספים

ביטוח סייבר

ביטוח אבדן הכנסה

ביטוח אבדן רווחים

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר