ביטוח אופניים חשמליים

ביטוח אופניים חשמליים מעניק את הכיסויים הבאים:

  • כיסוי תאונות אישיות: כיסוי למוות או נכות לרוכב כתוצאה מתאונה דרכים עד סכום ביטוח של 250,000 ₪

  • כיסוי לנזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה או 2,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה.

  • כיסוי לנזק פיזי לאופניים חשמליים עד לסכום ביטוח של 20,000 ₪.


הכיסויים הינם בגין תאונה שאירעה תוך כדי שימוש באופניים בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.


הפוליסה מיועדת לכל  אדם מעל גיל 16 אשר רוכב באופניים חשמליים לצרכיו הפרטיים.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר