ביטוח חבות מעבידים

ראשית, צריך לרכוש כיסוי זה רק במידה שמעסיקים עובדים!

 

ביטוח חבות מעבידים מכסה את חבות המבוטח כמעביד על פי דין בגין נזק גוף או מחלת מקצוע שעשויה להיגרם למי מעובדיו. הביטוח כולל את ההרחבות הבאות: שעות עבודה, עבודה אצל אחרים, עובדים ארעיים או מזדמנים, בעלי שליטה, העסקת בני נוער במסעדות ובתי קפה, הוצאות הגנה בהליכים פליליים. אפשר להרחיב את הביטוח לכיסויים הבאים: קבלנים, קבלני משנה ועובדים ששכרם אינו משולם על ידי המבוטח.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר