ביטוח אבדן רווחים

ביטוח המעניק כיסוי מפני ‏אבדן או נזקים הנגרמים בשל הפסקה או הפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק פיזי למבנים או לרכוש אחר. חברת הביטוח תשפה את המבוטח עקב אבדן רווח גולמי במקרה של צמצום המחזור או הגדלת הוצאות התפעול של העסק בשל הפסקה או הפרעה של העסק שנגרמה עקב נזק פיזי למבנה או לרכוש.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר