ביטוח אבדן כושר עבודה

ביטוח אבדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי בגובה של עד 75% מההכנסה ברוטו (שכיר או עצמאי) במקרה של איבוד כושר העבודה מסיבה רפואית.

טל פירמה בע"מ

ת.ד. 128

מושב עין ורד

טלפון: 073-7062888

פקס: 073-7088711

דואר אלקטרוני: tal@tal-firma.co.il

צרו קשר