top of page

מספר דגשים על איך מווקמים נכון:

1. חייבים שתהיה מכונת וויקום מקצועית ואיכותית - במקרה שלי אני משתמש בתעשייתית ברמה
    גבוהה ביותר של 99.9% יצירת וקום.
2. חייבים להשתמש בשקיות וויקום איכותיות - גם כאן אני משתמש בשקיות איטלקיות איכותיות ביותר.
3. מוצרי המזון שמווקמים חייבים להיות איכותיים - אני רוכש רק מזון אורגני ומחברות ידועות ואיכותיות
    כגון: ניצת הדובדבן, תבואות ותחנת הקמח מנחת הארץ.
4. בסיום הוויקום חייבים שלא ישאר אוויר בשקית, במכונות וקום ביתיות נשאר לפעמים אויר, במידה ונשאר אוויר, צריך לפתוח את השקית, להעביר לשקית חדשה ולווקם שוב כדי לוודא שלא נשארה טיפת אוויר.

 

קמח בסוף תהליך הויקום. ארוז בשקית נייר בתוך שקית הוקום

חלל תא הויקום

מכונת הויקום
 

שקית אורז שהוצאתי מהארגז כדי לווקם

ארגז עם המזון שהגיע מטחנת הקמח מנחת הארץ

קמח-ויקום-דוגמה.jpg
מכונה-פתוח.jpg
מכונה-סגור.jpg
bottom of page