top of page

מספר דגשים על איך מווקמים נכון:

1. חייבים שתהיה מכונת וויקום מקצועית ואיכותית - במקרה שלי אני משתמש במכונה איטלקית ברמה
    גבוהה ביותר.
2. חייבים להשתמש בשקיות וויקום איכותיות - גם כאן אני משתמש בשקיות איטלקיות איכותיות ביותר.
3. מוצרי המזון שמווקמים חייבים להיות איכותיים - אני רוכש רק מזון אורגני ומחברות ידועות ואיכותיות
    כגון: ניצת הדובדבן, תבואות ותחנת הקמח מנחת הארץ.
4. בסיום הוויקום חייבים שלא ישאר אוויר בשקית, במידה ונשאר אוויר, אני פותח את השקית,
    מעביר לשקית חדשה ומווקם שוב כדי לוודא שלא נשארה טיפת אוויר.

הכנת שקית כדי שנוכל לווקם

ממתינים שהמכשיר יסיים לווקם

כך מכינים את השקיות כדי לווקם

סוגרים את מכשיר הווקום ומפעילים אותו

שקית אורז שהוצאתי מהארגז כדי לווקם

מניחים את שקית הוויקום במכשיר הווקום

ארגז עם המזון שהגיע מטחנת הקמח מנחת הארץ

שופכים את האורז לשקית הוויקום

גלילי שקיות איטלקיות לוויקום

פותחים את שקית האורז

שתי שקיות אורז בסמטי לבן מווקמות

שקית אורז בסמטי לבן מווקמת

כך נראית שקית אורז בסמטי לבן אורגני מווקמת

מוציאים את השקית המווקמת מהמכשיר

bottom of page