ענף הביטוח עבר רפורמות רבות בשנים האחרונות ובכך הוגדלה חובת סוכני הביטוח כלפי הלקוחות, ועקב כך הוטלו עלינו מטלות חדשות שלא היו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלויות תפעול רבות ויקרות, על כן אנו נאלצים לגבות השתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים הנוספים.

הלקוחות רשאים לבצע את רוב הפעולות ישירות מול מוקדי השירות של חברות הביטוח.

אנו נמסור לכל לקוח שמעוניין את מספרי הטלפון והמידע להתקשרות ולהזמנת השירותים.

מחירון שרותי משרד

  • מינוי סוכן לפוליסות קיימות וביצוע שינויים נדרשים - 650 ש"ח + מע"מ

  • טיפול בתביעת ביטוח בריאות בפוליסה שלא בוצעה דרכנו - 250 ש"ח + מע"מ לשעת עבודה

  • טיפול בביטוח חיים בפוליסה שלא בוצעה דרכנו - 250 ש"ח + מע"מ לשעת עבודה.

  • טיפול בתביעת ביטוח צד ג:

       לקוח שלנו (בפוליסה הרלוונטית) - 150 ש"ח + מע"מ ,

       לקוח לא פעיל - 300 ש"ח + מע"מ

  • החלפה או שינוי בתעודת ביטוח חובה - 50 ש"ח

  • ניתוח תיק פנסיוני ופרטי כולל פגישה במשרד - 450 ש"ח + מע"מ

  • ניתוח תיק פנסיוני ופרטי כולל פגישה בבית הלקוח / החברה - 650 ש"ח + מע"מ

       ניתוח התיק כולל: קבלת נתונים מהמסלקה הפנסיונית ומשרד האוצר, קליטת ועיבוד   

       הנתונים, פרשנות ומתן דו"ח מסודר הכולל גם את ביטוחי הפרט ופגישה במשרדינו.​

  • פתיחת פוליסת ריכוז צבירות - 450 ש"ח + מע"מ